Wednesday, May 4, 2011

Kredyt mieszkaniowy, kredyt preferencyjny

Private equity Private equity czyli prywatny kapita? jest pojmowany jako inwestycja w aktywa, kt�re nie s? notowane na rynkach og�lnych. Samo poj?cie bezpo?rednio sugeruje miejsce i metod? zdobycia kapita?u ? emisja prywatna, w odr�?nieniu od emisji publicznej. Inwestycje private equity s? nagminnie kojarzone, jak si? okazuje niepoprawnie, z zaanga?owaniem kapita?u tylko w firmy poza publicznym [...]

Ciara Amber Brkich Avril Lavigne Ana Paula Lemes Pamela Anderson

No comments:

Post a Comment